1920-1930, София, архитектура, висше, образование

София, Агрономо-лесовъдният факултет на СУ