1930-1940, София, висше, образование

Студенти в читалнята на библиотеката на Софийския университет, 30-те години на ХХ век