1930-1940, София, висше, образование

Студенти в читалнята на библиотеката на СУ