Всички снимки от месец Септември 2009 ( 254 )

Товарен кораб “Родина”, град Сталин (Варна), 50-те години на ХХ век

 1950-1960, Варна, корабоплаване, транспорт 

Морски пътнически кораб “Георги Димитров”, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, Варна, корабоплаване, транспорт 

Варна, сухият док на пристанището, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, Варна, корабоплаване, транспорт 

Варна, пристанището - докуване на кораби в сухия док, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, Варна, корабоплаване, транспорт 

Бургас, пристанището, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, Бургас, корабоплаване, транспорт 

София, надлезът при локомотивното депо, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, София, железници, транспорт 

София, локомотивно депо, двуосна цистерна за спирт, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, София, железници, транспорт 

София, изоставено хале на Железопътния завод, 2007г.

 2000-2010, София, архитектура, железници, индустрия, транспорт 

София, ЖП локомотивния завод, 2007г.

 2000-2010, София, архитектура, железници, индустрия, транспорт 

Машина за механизирано подновяване на железопътни трасета, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, железници, пътища, транспорт