Всички снимки от 1940-1950 ( 963 )

Посрещане на Н.В.Цар Борис III в Струмица, 1941г.

 1940-1950, Струмица, автомобили, автотранспорт, посрещания, събития, транспорт 

Имена:

Пловдив, езерото в градината “Цар Симеон” – поглед към южния бряг, 40-те години на ХХ век

 1940-1950, Пловдив, паркове 

Пловдив, поглед от Таксим тепе към Джумаята и североизточните склонове на Сахат тепе, вдясно от центъра - Евангелската съборна църква, 40-те години на ХХ век

 1940-1950, Пловдив, архитектура, храмове 

Пловдив, поглед от върха на Сахат тепе към часовниковата кула и Каршияка, 40-те години на ХХ век

 1940-1950, Пловдив 

Пловдив, поглед от върха на Джамбаз тепе към храма “Св.Марина” и източния склон на Сахат тепе, 40-те години на ХХ век

 1940-1950, Пловдив 

Пловдив, каскадите в парка на Бунарджика, 40-те години на ХХ век

 1940-1950, Пловдив, паркове 

Пловдив, северният бряг на река Марица към стария мост, гимназията “Александър І”, Панаир хан и Небет тепе, 40-те години на ХХ век

 1940-1950, Пловдив, пътища 

Пловдив, каскадите в парка на Бунарджика и водните огледала, 40-те години на ХХ век

 1940-1950, Пловдив, паркове 

Пловдив, северната фасада на Джумая джамия, 40-те години на ХХ век

 1940-1950, Пловдив, храмове 

Дора Габе и Елисавета Багряна в Добрич, след връщането на Добруджа, 1940г.

 1940-1950, Добрич (Толбухин), Крайовска спогодба, култура и изкуство, литература, личности, събития 

Имена: ,