Всички снимки от 9 септември ( 25 )

Влизането на Рило-пиринския отряд в Дупница на 11 септември 1944 г.

 1940-1950, 9 септември, Дупница, партизани, събития 

София, партизански отряди преминават по булевард “Цар Освободител” след нощта на преврата, 9-ти септември 1944 г.

 1940-1950, 9 септември, София, партизани, събития 

Патрул на ОФ (отечествен фронт) след деветосептемврийския преврат в София, септември 1944 г.

 1940-1950, 9 септември, София, партизани, събития 

Младежи от РМС (работнически младежки съюз) и членове на ОФ (отечествен фронт), позират за снимка, София 9 септември 1944 г.

 1940-1950, 9 септември, София, партизани, събития 

Партизани преминават по улица в Пловдив, 9 септември 1944 г.

 1940-1950, 9 септември, Пловдив, партизани, събития 

Партизаните от търговищкия и шуменско-преславския партизански отряди, заснети преди слизането си в село Кочово (Шуменско) на 8 септември 1944 г.

 1940-1950, 9 септември, партизани, събития 

Партизани от ловешко-троянския отряд “Христо Кърпачев” с командир Минко Ц. Найденов - Христо и политкомисар Марин П. Грашнов - Владо влизат в село Врабево - Троянска околия на 9 септември 1944 г.

 1940-1950, 9 септември, Врабево, партизани, събития 

Имена: ,

Пеко Таков, секретар на окръжния комитет на БКП - Червен бряг, държи реч на гарата в Червен бряг, 10 септември 1944 г.

 1940-1950, 9 септември, Червен бряг, партизани, събития 

Имена:

Партизани разбиват вратите на варненския окръжен затвор, за да освободят политзатворниците, Варна, 7 септември 1944 г.

 1940-1950, 9 септември, Варна, партизани, събития 

Партизани от Килифаревската и Еленската чета на Горнооряховския отряд слизат в Търново, около 9-ти септември 1944 г.

 1940-1950, 9 септември, Велико Търново, военни, партизани, събития