1940-1950, 9 септември, Пловдив, партизани, събития

Партизани преминават по улица в Пловдив, 9 септември 1944 г.