1940-1950, 9 септември, Червен бряг, партизани, събития

Пеко Таков, секретар на окръжния комитет на БКП - Червен бряг, държи реч на гарата в Червен бряг, 10 септември 1944 г.

Имена: