1940-1950, 9 септември, София, партизани, събития

София, партизански отряди преминават по булевард "Цар Освободител" след нощта на преврата, 9-ти септември 1944 г.