1940-1950, 9 септември, София, партизани, събития

Младежи от РМС (работнически младежки съюз) и членове на ОФ (отечествен фронт), позират за снимка, София 9 септември 1944 г.