1940-1950, 9 септември, Дупница, партизани, събития

Влизането на Рило-пиринския отряд в  Дупница на 11 септември 1944 г.