Всички снимки от Врабево ( 1 )

Партизани от ловешко-троянския отряд “Христо Кърпачев” с командир Минко Ц. Найденов - Христо и политкомисар Марин П. Грашнов - Владо влизат в село Врабево - Троянска околия на 9 септември 1944 г.

 1940-1950, 9 септември, Врабево, партизани, събития 

Имена: ,