Всички снимки от 1920-1930 ( 838 )

Освещаване на основите на нова къща, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, етнография, религия 

Ученици с учителя си, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, образование, основно, учители 

Ученици от 2-ро отделение, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, образование, основно 

Айтос, аутопсия на бик пред учениците от Медицинското училище, 1926 г.

 1920-1930, Айтос, висше, медици, образование 

Враца, курс по гренарство (бубарство), 20-те години на ХХ век

 1920-1930, Враца, бубарство, занаяти, образование 

Бирария курорт “Алказар”, неизвестно къде, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, бит, кръчми, неизвестни, търговия 

Доброволен труд в квартала на бездомниците, неизвестно къде, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, неизвестни, събития 

Мъже край гатер (дъскорезница, задвижвана от вода), 1925г.

 1920-1930, индустрия 

Малки балерини със своята учителка, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, образование, предучилищно, учители 

Ученици с учителката си, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, образование, основно, учители