1920-1930, индустрия

Мъже край гатер (дъскорезница, задвижвана от вода), 1925г.