1920-1930, неизвестни, събития

Доброволен труд в квартала на бездомниците, неизвестно къде, 20-те години на ХХ век