1920-1930, бит, кръчми, неизвестни, търговия

Бирария курорт