Всички снимки от гимназиално ( 64 )

Гимназисти последен клас от Първа софийска мъжка гимназия, заснети на 23 май 1930 г.

 1930-1940, София, гимназиално, образование 

Сградата на гимназията в Дедеагач, около 1940 г.

 1940-1950, Дедеагач, архитектура, гимназиално, панорами 

Доброволци от Ученическия батальон в Сръбско-българската война, София 1885 г.

 1800-1900, София, Сръбско-българска война (1885), военни, гимназиално, образование 

Земеделското училище “Образцов чифлик” край Русе - ученички измерват семена от див овес с цел изследване на растежа му, 1909 г.

 1900-1910, Образцовия чифлик, Русе, гимназиално, земеделие, образование 

Ученички от земеделското училище “Образцов чифлик” сортират стръкове див овес с цел изследване на растежа му, Русе, 1909 г.

 1900-1910, Образцовия чифлик, Русе, гимназиално, земеделие, образование 

Учител агроном и негови ученички от земеделското училище “Образцов чифлик” сортират стръкове див овес с цел изследване на растежа му, Русе, 1909 г.

 1900-1910, Образцовия чифлик, Русе, агрономи, гимназиално, земеделие, образование, учители 

Учител агроном от земеделското училище “Образцов чифлик” край Русе, пред тезгях с наредени стръкове див овес с цел изследване на растежа му, 1909 г.

 1900-1910, Образцовия чифлик, Русе, агрономи, гимназиално, земеделие, образование, професии, учители 

Надписана: “American College, 1942 г.” - Американски колеж, София, 1942 г.

 1940-1950, София, гимназиално, колоездене, мода, образование 

Шествие на абитуриенти от Македония, завършили в София, района около мястото на днешното НДК, 1941 г.

 1940-1950, София, гимназиално, манифестации, образование, събития 

Ученички от девическата гимназия в Димово, облечени в народни носии, 1937 г.

 1930-1940, Димово, гимназиално, етнография, образование