увеличи снимката | 1940-1950, Дедеагач, архитектура, гимназиално, панорами

Сградата на гимназията в Дедеагач, около 1940 г.