1930-1940, София, пазари, търговия

София, Женския пазар - продавач на грънци, 30-те години на ХХ век