1930-1940, Колекция Иван Станев, култура и изкуство, лица, театър

Артистът Иван Станев, ръководител на Кооперативния театър, награден със сръбския орден "Свети Сава", ІІІ степен и други български ордени, 30-те години на ХХ век

Имена: