1930-1940, Колекция Иван Станев, София, култура и изкуство, професионални, събития, театър

Конференция на Съюза на артистите в България – 12 юни 1939 г. пред Градската библиотека в София