1920-1930, Колекция Иван Станев, Плевен, култура и изкуство, мода, музика, театър

Солистите на Кооперативен театър, София - оперетните актьори Вера Сълплиева и Иван Станев, Плевен, 1924 г.

Имена: ,