1940-1950, Втора световна война (1939-1945), Крайовска спогодба, военни, кавалерия

Посрещане на войската в освободената Добруджа, септември 1940г.