1900-1910, военни, кавалерия

Ескадрон от 3-ти конен полк на учение, 1905 г.