1910-1920, Лерин, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота

Офицери от 12-ти пехотен Балкански полк в пленническия лагер "Гросети" (Лерин), Коледа, януари 1919 г.