1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, култура и изкуство, личности, художество

Художникът Константин Щъркелов на Южния фронт, фотография собственоръчно надписана от него: "Хризантемите, които майка ми изпрати - отглежда ги за мене - аз ги нарисувах, К.Щ. ноемврий 1917 г."

Имена: