1910-1920, Първа световна война (1914-1918), авиация, военни

Свален английски аероплан в гр. Гевгели, месец януари 1918 г.