Всички снимки от 2000-2010 ( 40 )

София, Захарна фабрика, 2009 г.

 2000-2010, София, архитектура 

София, Захарна фабрика, 2009 г.

 2000-2010, София, архитектура 

София, изоставено хале на Железопътния завод, 2007г.

 2000-2010, София, архитектура, железници, индустрия, транспорт 

София, ЖП локомотивния завод, 2007г.

 2000-2010, София, архитектура, железници, индустрия, транспорт 

София, изкоп на мястото на разрушената бирена фабрика на братя Прошек, 2006г.

 2000-2010, София, архитектура 

София, остатъците от бирената фабрика на братя Прошек след разрушаването й през 2005г.

 2000-2010, София, архитектура 

София, остатъци от пивоварната на братя Прошек, 2005г.

 2000-2010, София, архитектура 

София, полуразрушената бирена фабрика на братя Прошек, 2005г.

 2000-2010, София, архитектура 

София, разрушената пивоварна “Прошек”, 2005г.

 2000-2010, София, архитектура 

Остатъците от бирената фабрика на братя Прошек, София 2005 г.

 2000-2010, София, архитектура