Всички снимки от 2000-2010 ( 40 )

Остатъците от бирената фабрика на братя Прошек, София 2005 г.

 2000-2010, София, архитектура 

Остатъците от бирената фабрика на братя Прошек, София 2005 г.

 2000-2010, София, архитектура 

София, коминът на разрушената бирена фабрика на братя Прошек, 2005г.

 2000-2010, София, архитектура 

София, Прошековата фабрика (преименувана през 1947 г. на “Витоша”), малко преди окончателното й разрушаване, 2005г.

 2000-2010, София, архитектура 

София, оградата на пивоварната на братя Прошек откъм улица “Сан Стефано”, 2005г.

 2000-2010, София, архитектура 

София, останки от бирената фабрика на братя Прошек на фона на сградата на БНТ, 2005г.

 2000-2010, София, архитектура 

София, изоставената бирена фабрика на братя Прошек, 2003г.

 2000-2010, София, архитектура 

София, Прошековата пивоварна, 2003г.

 2000-2010, София, архитектура 

София, бирената фабрика на братя Прошек на улица “Сан Стефано”, 2003г.

 2000-2010, София, архитектура 

София, бирената фабрика на братя Прошек, 2003г.

 2000-2010, София, архитектура