1930-1940, етнография, пазари, търговия

Продавачки на вълна на пазара, 30-те години на ХХ век