1930-1940, етнография, земеделие

Жена наглежда детето си по време на жътва, 30-те години на ХХ век