1900-1910, Илинденско-Преображенско въстание, комити

Втората Велешка чета на войводата Никола Дечев (седнал под знамето), преди да навлезе в Македония, Осоговски балкан, март 1903 г.

Имена: