увеличи снимката | 1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Одрин, панорами, събития

Триумфалната арка в Одрин, издигната по случай завземането на града от българската войска, 1913 г.