1940-1950, София

Табелата на входа на София, 1945 г.