1950-1960, София, въздухоплаване, транспорт

Самолет Ли-2 на Български въздушен транспорт на летище София, 50-те години на ХХ век