1950-1960, София, въздухоплаване, транспорт

Летище София, самолет Ли-2 на Български въздушен транспорт, 50-те години на ХХ век