1930-1940, Божурище, авиация, въздухоплаване, транспорт

Български самолет ДАР 4А, Държавна аеропланна работилница, Божурище, 30-те години на ХХ век