1900-1910, висше, образование

Възпитанички на католическо училище със своите наставнички, началото на ХХ век