1930-1940, авиация, военни

Oркестърът на Въздушните на Н.В. войски, 30-те години на ХХ век