1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни

Спомен от Първата световна война, 1918г.