1920-1930, Айтос, висше, медици, образование

Айтос, аутопсия на бик пред учениците от Медицинското училище, 1926 г.