1930-1940, Кърджали, етнография, семейство

Кърджали, семеен обяд на чардака, 1931г.