1900-1910, военни, гвардия, лица

Поручик Петър Софрониев от Лейбгвардейския на Н.В. конен полк в парадна униформа, 1906г.

Имена: