увеличи снимката | 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), артилерия, военни, железници, панорами

Войник и дете с тежък едрокалибрен снаряд, неизвестно къде, 1915/1918 г.