1960-1970, въздухоплаване, мода, стюардеси

Стюардеса от българската гражданска авиация преди полет, края на 60-те години на ХХ век