1800-1900, 6 септември - Съединението, Сръбско-българска война (1885), военни, командири, опълченци, правителство

Генерал Никола Иванов, участник в Руско-Турската, Сръбско-Българската, Балканските войни и Съединението, военен министър, фотографиран в 1886 г. като флигел-адютант на Княза

Имена: