1800-1900, Сръбско-българска война (1885), военни, командири, лица, правителство

Генерал Михаил Савов, участник и командващ в Сръбско-Българската и Балканските войни, военен министър, фотографиран около 1888 г.

Имена: