1800-1900, Сръбско-българска война (1885), военни, командири, лица

Генерал Павел Христов, участник в Сръбско-Българската, Балканските и Първата световна войни, фотографиран в 1885 г. като офицер от Военното училище

Имена: