1980-1990, Стражица, архитектура, бедствия, земетресения, храмове

Камбаната от срутената камбанария на църквата "Св. Василий" след земетресението в Стражица, 1986 г.