1980-1990, Стражица, архитектура, бедствия, земетресения

Стражица след земетресението, входа на читалището, 1986 г.